Udało się!

18 marca Wojewoda Wielkopolski uznał, że genderowa uchwała przyjęta przez radnych Poznania, „istotnie narusza prawo”! To sukces społeczników i Centrum Życia i Rodziny, którzy apelowali o podjęcie takiej decyzji.

Dziękujemy wszystkim, którzy podpisali nasz apel!

Udało się!

18 marca Wojewoda Wielkopolski uznał, że genderowa uchwała przyjęta przez radnych Poznania, „istotnie narusza prawo”! To sukces społeczników i Centrum Życia i Rodziny, które apelowało o podjęcie takiej decyzji.

Dziękujemy wszystkim, którzy podpisali nasz apel!

Powiedz NIE genderowej karcie w Poznaniu!

We wtorek 11 lutego Rada Miasta Poznania lekceważąc protesty społeczne przyjęła tzw. Europejską Kartę Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym.

Ten niebezpieczny dokument oparty jest na fundamentalnych tezach ideologii gender.

Pod płaszczykiem walki z nierównościami i przemocą chce narzucić mieszkańcom Poznania kontrowersyjny światopogląd. Przyjęcie dokumentu grozi ingerencją ratusza w programy nauczania, finansowaniem ze środków publicznych kampanii społecznych promujących radykalne postulaty, uprzywilejowaniem lewackich organizacji społecznych.

Nie pozwólmy narzucić poznaniakom fałszywych ideologii. Powstrzymajmy genderową indoktrynację za publiczne pieniądze. Nie pozwólmy na odbieranie rodzicom prawa do wychowywania dzieci zgodnie ze swoim światopoglądem.

W związku z powyższym prosimy o Państwa podpis pod petycją do wojewody wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka.

Dalsze losy uchwały są w jego rękach.

Pokażmy, że nie ma zgody na zawłaszczanie przestrzeni publicznej w Poznaniu przez radykalne ideologie!

W imieniu Społecznej Rady Edukacji i Wychowania Rodzinny Poznań oraz Centrum Życia i Rodziny bardzo prosimy Państwa o podpis!

Apel przygotowany przez Społeczną Radę Edukacji i Wychowania „Rodzinny Poznań” wspólnie z Centrum Życia i Rodziny

Łukasz Mikołajczyk

Wojewoda Wielkopolski

W dniu 11 lutego br., Rada Miasta Poznania przyjęła uchwałę o wdrożeniu tzw. Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym. Apeluję o podjęcie rozstrzygnięcia nadzorczego w sprawie przyjęcia tego kontrowersyjnego i uderzającego w rodzinę dokumentu.

Przeciwko przyjęciu Karty protestowali internauci, którzy w liczbie prawie 10 000, podpisali petycję do radnych miasta, przygotowaną przez Centrum Życia i Rodziny oraz Społeczną Radę Edukacji i Wychowania „Rodzinny Poznań”.

Zauważono w niej szereg niebezpieczeństw, które pojawią się w związku z jego przyjęciem:

– zagrożenie konstytucyjnej pozycji małżeństwa i rodziny:

  • Karta wprost nawiązuje do ideologii gender, której założeniem jest pogląd, że przyczyną przemocy w życiu społecznym jest istnienie płci męskiej i płci żeńskiej (Art. 22, ust. 2), narzuca wizję ludzkiej płciowości, nacechowaną postulatami skrajnych, lewicowych ideologii (Część I, pkt 4);
  • postuluje zwalczanie tzw. stereotypowych ról płciowych, a prowadzi do promocji tzw. niestereotypowych ról płciowych, a co za tym idzie – do wsparcia dla idei ruchu LGBT;

– złamanie obowiązującego Prawa oświatowego:

  • bezprawnie przyznaje samorządom możliwość wprowadzania poważnych zmian w treściach materiałów edukacyjnych dla szkół (Art. 13 ust. 3) i, w konsekwencji, możliwość narzucenia dzieciom obowiązku uczestnictwa w zajęciach z edukacji seksualnej wg standardów WHO;
  • stwarza zagrożenie zakwestionowania prawa rodziców do wychowania dzieci w zgodzie z własnym sumieniem i przekonaniami;

– ideologiczna ingerencja w zakresie wydatków i kontraktów publicznych:

  • tworzy zobowiązanie przeznaczania środków publicznych na szkolenia, programy i kampanie promujące założenia kontrowersyjnych ideologii (Część I, pkt 6);
  • zobowiązuje przedsiębiorców do preferencyjnego zatrudniania niektórych osób, bez względu na kwalifikacje zawodowe (Art. 11 ust. 4);

Karta nie wprowadza żadnych dodatkowych przepisów prawnych, które faktycznie chroniłyby równość obywateli. Natomiast, w dłuższej perspektywie będą one prowadziły do osłabienia rodziny i zburzenia porządku społecznego.

W związku z powyższym, apeluję do Pana Wojewody o uchylenie uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 11 lutego br., dotyczącej przyjęcia Europejskiej Karty Równości w Życiu Lokalnym.

Z poważaniem

Bądź na bieżąco z naszymi działaniami

Zapisz się na newsletter

Administratorem Państwa danych jest Fundacja Centrum Życia i Rodziny. Proszę kliknąć, aby dowiedzieć się więcej o ochronie danych osobowych

© Centrum Życia i Rodziny 2020